Pridajte sa k nám!

Ste odborník na odpadové hospodárstvo? Staňte sa naším členom a prispejte k lepšiemu životnému prostrediu.

Chcem sa stať členom

Odpadová legislatíva

Združenie poskytuje dôležitý odborný názor a pripomienky k príprave nových, alebo úprave platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Viac o legislatíve

Odborná spolupráca

Združenie disponuje širokou členskou základňou odborníkov a veľmi radi sa o naše skúsenosti podelíme aj s ostatnými poradcami.

Napíšte nám

Združenie poradcov v odpadovom hospodárstve

Odpadové hospodárstvo je široká problematika, ktorá sa dotýka veľmi veľkého okruhu subjektov. Od firiem, právnických osôb, obcí až po občana. Pre bezproblémový chod odpadového hospodárstva je dôležitý každý z týchto subjektov. A prevažná väčšina z týchto subjektov má prirodzený záujem na tom, aby odpadové hospodárstvo fungovalo čo najlepšie.

Obce, združenia obchodných spoločností, zberové spoločnosti, spracovatelia odpadov, či organizácie zodpovednosti výrobcov majú svoje špecifické predstavy o tom, ako by malo odpadové hospodárstvo správne fungovať.Skĺbiť však všetky záujmy a predstavy o tomto fungovaní, je zrejme v mnohých prípadoch problematické. Existuje však aj ďalšia skupina, ktorá prioritne nemá žiaden z týchto špecifických záujmov. Sme ňou my, poradcovia v odpadovom hospodárstve.

Naším prvoradým záujmom je čo najprehľadnejšia legislatíva, ktorú vieme následne aplikovať do praxe našim zákazníkom, ktorým sa staráme o odpadové hospodárstvo, radíme im na školeniach, seminároch, internete či inou formou. Aby sme však naše predstavy mohli realizovať, je potrebné spojiť sily. A práve preto sme založili naše občianske združenie ( Združenie poradcov v odpadovom hospodárstve – ZPOH), ktoré by malo napomáhať k plneniu cieľov združenia a záujmov jeho členov.

Pridajte sa k nám

Neváhajte a pridajte sa k nám aj vy.

Chcem sa stať členom

Legislatíva

Aktívne sa zapájame sa do legislatívneho procesu v OH poskytovaním pripomienok, návrhov a podnetov.

Informácie

Združujeme poradcov (podnikateľské subjekty poskytujúce poradenstvo) v OH s cieľom výmeny informácií a spoločného postupu pri zlepšovaní stavu v OH.

Odborný rast

Dbáme na dodržiavanie etického kódexu poradcov a zabezpečujeme ich odborný rast a vzdelávanie.

Podpora

Podporovať a obhajovať spoločné záujmy poradcov a zaoberať sa riešením spoločných problémov.

Pomoc

Stať sa poradným orgánom pre Ministerstvo životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.