Členom združenia môže byť každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami OZ a Kódexom poradcu a jej hlavným predmetom činnosti je poradenstvo v oblasti životného prostredia (prioritne v odpadovom hospodárstve).

Naopak členom združenia nemôže byť napríklad:

  • Koordinačné centrum, OZV alebo Tretia osoba,
  • Osoba, ktorá nakladá s odpadom, kde táto činnosť tvorí hlavný predmet podnikania,
  • Obec alebo mesto,
  • Iné záujmové združenie,
  • Osoba, ktorú na základe pripomienok členov odmietne riadiaci orgán jednohlasne.

V prípade, že sa chcete stať členom, vyplňte prosím prihlášku.