Dbáme na dodržiavanie etického kódexu poradcov a zabezpečujeme ich odborný rast a vzdelávanie.