Stať sa poradným orgánom pre Ministerstvo životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.