Korešpondečná adresa

Kominárska 141/2,4
823 03 Bratislava

Mail

info@zpoh.sk

Kontaktný formulár

    Fakturačné údaje

    Združenie poradcov v odpadovom hospodárstve
    Kominárska 141/2,4, 823 03 Bratislava-Nové Mesto
    IČO: 52827062
    Zapísané MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-57990 dňa 29.11.2019