Združujeme poradcov (podnikateľské subjekty poskytujúce poradenstvo) v OH s cieľom výmeny informácií a spoločného postupu pri zlepšovaní stavu v OH.