Podporovať a obhajovať spoločné záujmy poradcov a zaoberať sa riešením spoločných problémov.