Aktívne sa zapájame sa do legislatívneho procesu v OH poskytovaním pripomienok, návrhov a podnetov.